Vil du booke et terapiforløb? 
Fandt du ikke svar på dine spørgsmål?

Kontakt  Ageha Prem

Skriftligt via linket HER
SMS / talebesked:  41282804

Forhør dig gerne om din mulighed for betaling i rater. 

 


Bookingvilkår 
Private terapiforløb og konsultationer. 
Klinik/Online. 

  

TRE Forløb:
Med din betaling bekræfter du din enighed i samtlige af de gældende booking vilkår:


Dit Basisforløb
betales fuldt ved booking af din første tid. 

Til prisen lægges et refunderbart depositum på 300,-  med henblik på eventuelle ekstrabetalinger undervejs. 
Bruges dit depositum ikke kan det refunderes efter fuldendelse af hele forløbet. 


Betaling i rater samt kontant betaling kan aftales. 

Ombooking af en aftalt tid på klinik kan ske med 72 timers varsel mod et administrationsgebyr på 150,-  som tages af dit depositum.  Aflyser du i utide vil din tid normalt gå tabt. 

Online kan din tid frit ombookes med 24 timers varsel, gensidigt. 
Ombooker eller aflyser du din tid i utide trækkes et gebyr på 150,- fra dit depositum. Forlængelse af konsultationstid: En konsultation vil normalt kunne forlænges med 30 minutter efter behov. Ekstrabetaling 300,-  tages fra dit depositum eller overføres/kontant umiddelbart efter vi er færdige med den pågældende konsultation.  Vilkår for private konsultationer, enkeltvis.  
For dig alene eller dit minihold

Ved booking holder jeg vores aftalte tid i cirka to døgn, indtil du har overført det aftalte depositum. 
Med dit depositum bekræfter du aftalen, og at du er enig med bookingvilkårene herunder.  
Herefter bliver din tid noteret som gyldig.

Overførsel af balancen skal være mig ihænde inden vores møde. 
Ratebetaling samt kontant betaling kan aftales. 


Depositum: 
Konsultation ene: 300,-.  
Minihold (2-3 deltagere): 500,-

Med afbud eller ændring af en gyldig tid på klinik vil dit depositum gå tabt. 
Ved afbud senere end 24 timer inden din aftale på klinik hæfter du for den fulde betaling af din aftale. 

For alle bookinger gælder: 

Tilfælde af Force Majeure, - f.eks ufarbar infrastruktur/slukket netforbindelse, epidemi, medicinsk apartheit*, krig, naturkatastrofe eller anden  udefrakommende forhindring håndteres således:  

Klinik konsultationer: 
Du vil blive tilbudt valget om en ny tid på klinik så snart det er muligt, eller en tilsvarende konsultation online, forlænget med et kvarter. 
 
Online Konsultationer: Vi aftaler en ny tid snarest muligt. 

*Medicinsk Apartheit: Politiske krav om medicinske indgreb, der strider mod menneskerettighederne og/eller Nuremberg Koden. Eksempler kan være invasive testprocedurer og vaccineringer. For alle typer bookinger gælder det at:

Du bærer det fulde ansvar for dig selv og og resultatet af din deltagelse i de aktiviteterne du deltager i.  

At du har forstået og respekterer, at din deltagelse i aktiviteter hos mig ikke er kompetencegivende til videreformidling af nogen art, hverken privat eller offentlig.

At du har oplyst mig om eventuelle fysiske/psykiske diagnoser / andre tilstande, der kan tænkes at gøre sig gældende i de aktiviteter, som du deltager i. 

Videredeling af optagelser, dokumenter og andet materiale må ikke finde sted. 

 

Vilkår for hold: Se HER